Pre-Test

Per jaar organiseert KME drie pre-tests. De pre-test heeft dezelfde indeling als de examens, zodat participanten zich goed kunnen voorbereiden. Na de pre-testen krijg je persoonlijke feedback. Soms kan het advies zijn op de pre-test nogmaals te doen, omdat de participant nog niet geheel voorbereid is op de officiële examens. De eerstvolgende pre-test is op zondag 17 oktober 2021.

Aanmelden pre-test
Je kunt je inschrijven voor de pre-test op zondag 17 oktober. Dit kan via app, mail of in de les doen. Naast je naam en huidig level moet je het level doorgeven waarvoor je de pre-test wil doen.  Doe dit uiterlijk 14 dagen ervoor, dus voor 3 oktober. 

Pre-test zondag 17 oktober
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
de precieze tijd wordt per e-mail aangekondigd bij voldoende animo.
Prijs: €10,-