Privacy beleid

Krav Maga Eindhoven neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Krav Maga Eindhoven.

Je gegevens geef/verkoopt Krav Maga Eindhoven nooit aan derden!

Krav Maga Eindhoven verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Krav Maga Eindhoven, gevestigd in ’s-Hertogenbosch (KvK 55404731)  is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.kravmagaeindhoven.nl/
Hurksestraat 20, 5652 AK te Eindhoven
Ad Rutten is de Functionaris Gegevensbescherming van Krav Maga Eindhoven.
Hij is te bereiken via info@kravmagaeindhoven.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Krav Maga Eindhoven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Cookies
 • Foto’s/video’s

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Krav Maga Eindhoven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang Krav Maga Eindhoven persoonsgegevens bewaart

Krav Maga Eindhoven bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart Krav Maga Eindhoven tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens verwijder ik binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting. De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Krav Maga Eindhoven verstrekt je gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Links

Op de website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten mijn website(s) om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst Krav Maga Eindhoven hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website

 

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Krav Maga Eindhoven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zoals een SSL-certificaat, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kravmagaeindhoven.nl

 

Wijzigingen

Krav Maga Eindhoven behoudt altijd het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.